Forstudie

Forstudiens hensikt er å finne hvilket grunnlag det er for å realisere idéen.

  • Hva synes andre om idéen?
  • Hva har andre tenkt og gjort med tilsvarende tanker?
  • Er andre allerede er i gang med noe liknende?
  • Utforme presentasjoner av idéen.
  • Hvor stort er behovet for idéen?
  • Hvem er målgruppe for idéen?
  • Hvem kan bistå med å utvikle idéen?
  • Bygge kjernegruppe for hovedprosjektet (3-7 personer).

Arbeidet du legger i forstudien gir grunnlag for å søke støtte og hjelp til å se nærmere på idéen i et forprosjekt.

Gjennomgå forstudie tips
12 tips for ideutvikling

 Ta forstudietesten
Se forstudiemaler

Sjekkliste forstudie
Skriv ut forstudie sjekk (pdf)

— oOo —